PROFILAKTYKA

Profilaktyka w ODZYSKAJ SIEBIE to szeroka oferta szkoleń, warsztatów i zajęć, o potwierdzonej skuteczności.

Stawiamy na rekomendacje, opieramy się na sprawdzonych metodach stosowanych w całej Europie!

Profilaktyka w ODZYSKAJ SIEBIE to szeroka oferta szkoleń, warsztatów i zajęć, o potwierdzonej skuteczności.

Stawiamy na rekomendacje, opieramy się na sprawdzonych metodach stosowanych w całej Europie!

DO KOGO SKIEROWANA JEST NASZA OFERTA PROFILAKTYKI

Uczniowie

Prowadzimy zajęcia profilaktyczne rekomendowane w Polsce dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli.

Zespoły Szkolne

Organizujemy sesje profilaktyczne zalecane w Polsce dla kuratorów i kadry szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli.

Pracownicy socialni

Prowadzimy zajęcia dla pracowników socjalnych i społecznych, kuratorów, biegłych sądowych oraz członków komisji ds. alkoholowych

Specjaliści z Psychiatrii i Psychoterapii

W zespole prelegentów prowadzących posiadamy specjalistów z dziedziny psychoterapii, psychoterapii uzależnień i psychiatrii.

Warsztaty Profilaktyczne - Resocjalizacja

Przeprowadzamy warsztaty profilaktyczne dla placówek resocjalizacyjnych.

Jesteśmy prelegentami na konferencjach, szkoleniach i wykładach

Jako doświadczeni prelegenci, aktywnie uczestniczymy w konferencjach, szkoleniach i wykładach. Nasza wiedza i kompetencje pozwalają na przekazanie wartościowych treści, inspirowanie i edukowanie słuchaczy. Wiemy czym zaciekawić, w jaki sposób pracować, żeby odbiorca zdobył określone umiejętności lub posiadł odpowiednią wiedzę.

Co nas wyróżnia

Wieloletnie doświadczenie
Setki przeprowadzonych szkoleń
Tysiące godzin zrealizowanych zajęć
Praca z każdą grupa zawodową